سرويس به جای من رایتل
اپراتورها

سرویس به جای من رایتل

سرویس به جای من رایتل امکانیه که با اون و با شماره گیری پیش کد ۴۴۴ قبل از شماره مشترک مقصد، از مشترکِ دیگه درخواست کنید تا هزینه ی مکالمه رو متقبل بشه.   با فیگیرو همراه باشید.   نحوه عملکرد سرویس به جای من رایتل وقتی پیش کد ۴۴۴ رو قبل از …