سرويس به جای من رایتل
اپراتورها

سرویس به جای من رایتل

درخواست پرداخت هزینه تماس از مخاطبین دیگر رایتل در هنگام نیاز با استفاده از سرویس به جای من رایتل می تونید با شماره گیری پیش کد ۴۴۴ قبل از شماره مشترک مقصد، از مشترکِ دیگه درخواست کنید تا هزینه ی مکالمه رو متقبل بشه. تو این حالت، ارتباط از طریق …